ชายใจบุญซื้อเต่าจากตลาดเพื่อปล่อยมันกลับสู่ทะเล

Arron Culling ได้เดินทางไปตลาดสดจากนั้นเขาก็พบว่ามีเต่าทะเลขนาดใหญ่ 2ตัว ที่ยังมีชีวิตอยู่วางขายอยู่ในตลาดในประเทศปาปัวนิวกินี เพื่อนำไปปรุงเป็นอาหาร เขาและเพื่อนได้ช่วยกันเต่าทั้ง 2 ตัวมาด้วยราคาประมาณ 50 ดอลลาร์สหรัฐ

จากนั้นพวกเขาก็ขับรถไปยังชายหาดซึ่งห่างจากตลาดประมาณ 5 กิโลเมตร เพื่อนำพวกมันไปปล่อยกลับสู่ทะเล

ถึงแม้เต่าทะเลจะดำรงชีวิตในทะเล แต่ก็ยังคงคุณลักษณะของสัตว์เลื้อยคลานทั่วไป เต่าทะเลมีกระดองเป็นเกล็ดปกคลุมร่างกายซึ่งได้วิวัฒนาการให้มีลักษณะเหมาะกับการว่ายน้ำ มีรูปทรงรีหรือรูปหัวใจ

---

---

มนุษย์จะจับเต่าทะเลได้โดยบังเอิญจากการทำประมง ส่วนใหญ่มักจะนำไปรับประทานและนำกระดองไปทำเป็นเครื่องประดับหรือสตั๊ฟฟ์ไว้แสดง ไข่ก็ถูกขุดนำมารับประทาน อีกทั้งบางส่วนยังถูกจับมาเป็นสัตว์เลี้ยงอีกด้วย ทำให้ปริมาณเต่าทะเลทั่วทั้งโลกลดลงไปมากอย่างน่าใจหายในช่วงระยะเวลาไม่นาน ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปที่ส่งผลถึงทะเลอันเป็นที่อยู่อาศัย

(333)