จีนสร้างเครื่องฟอกอากาศใหญ่สุดในโลก แก้ไขปัญหาหมอกควัน

South China Morning Post  เผยทาง Institute of Earth Environment, Chinese Academy of Sciences ในมณฑลส่านซี ประเทศจีน ได้สร้างเครื่องฟอกอากาศใหญ่สุดในโลก ลักษณะเป็นหอคอยมีความสูง 100 เมตร  โดยเผยว่าเครื่องฟอกอากาศใหญ่นี้สามารถปรับปรุงคุณภาพอากาศได้ภายในพื้นที่ 10 ตารางกิโลเมตร

หลังจากทดลองใช้งานพบว่าเครื่องสามารถฟอกอากาศบริสุทธิ์ได้ถึงวันละ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร และพบว่าฝุ่นอนุภาคขนาดเล็ก PM2.5 ในหมอกควันในช่วงมลพิษรุนแรงนั้น พบว่าลดลง 15 เปอร์เซ็นต์

การทำงานของหอคอยนี้จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจะดูดมลพิษผ่านไส้กรองขนาดใหญ่หลายชั้นก่อนจะปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมา

จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหามลพิษทางอากาศรุนแรงที่สุดในโลก โดยมีสาเหตุหลักมาจากการใช้ถ่านหินเป็นแหล่งพลังงาน การปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม และมลพิษจากไอเสียรถยนต์

---

---

 

 

(12773)