ตามไปดูขึ้นตอนการกินเหยื่อของงู 2 หัว

งูตัวนี้ถูกพบโดย Daniel Parker นักชีววิทยา ลักษณะงูตัวนี้เป็นงูสายพันธุ์ Honduran milk snake หนึ่งในงู milk snake มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lampropeltis triangulum hondurensis ซึ่งเป็นงูที่นิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงทั่วโลก

โดยทั่วไปแล้ว งู 1 ใน 10,000 ตัว ที่มีโอกาสเกิดออกมามี 2 หัว ลักษณะการเกิดเช่นนี้เกิดมาจากแฝดที่แยกไข่ไม่สมบูรณ์จึงทำให้หัวแยกเป็น 2 หัว แต่มีตัวเดียวกัน

 

<------------->

<------------->

 

ในธรรมชาติเป็นไปได้ยากที่งูชนิดนี้จะรอดชีวิตเพราะมันมี 2 สมองความคิดเลยไม่ตรงกันเกิดเหตุให้เสียชีวิตไป แต่ถ้าได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีมันอาจมีชีวิตได้ถึง 20 ปี

(9960)