งานศิลปะไม่จำกัดพื้นที่…สีสันของหมู่บ้าน Palmitas ในประเทศเม็กซิโก

รัฐบาลเม็กซิโกร่วมกับศิลปินที่ถูกเรียกว่า Germen Crew ร่วมกับรัฐบาล รวมไปถึงคนในหมู่บ้าน ได้ทำการแต่งเติมสีสันของหมู่บ้าน Palmitas ปาชูกา  ในประเทศเม็กซิโก ให้กลายเป็นเมืองที่มีสีสัน และลวดลายสวยงาม

หมู่บ้านแห่งนี้มีประชากรอาศัยอยู่ราว 452 ครอบครัว ประมาณ 1,808 คน และบ้านกว่า  209 หลัง รวมไปถึง อาคารอื่นๆ ถูกแต่งเติมให้กลายเป็นสีรุ้ง

ปัจจุบันถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งใน และทีมศิลปินยังคงปรับเปลี่ยนสีสัน และมีการสร้างภาพกราฟิตี้ที่แปลกใหม่และเพิ่มขึ้น เมือมองจากไกลๆ เสมือเห็นเป็นภูเขาสีรุ้ง เนื่องจากบ้านที่ถูกแต่งเติมสีสันสวยงามที่สร้างขึ้นบริเวณภูเขา

(139)