งานศิลปะที่รวบรวมหลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน

Drinking Tea เป็นงานศิลปะที่ได้รับการออกแบบและสร้างสรรค์ขึ้นมาโดย Lei Xue ศิลปินชาวจีน เป็นการผสมผสานวัฒธรรมการดื่มน้ำในยุคสมัยใหม่ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาในรูปแบบเซรามิก และมีลวดลายครามสมัยราชวงศ์หมิง

---

---

(5253)