ลิ้นที่ไวกว่าเครื่องบินขับไล่…ก็ลิ้นของกิ้งก่าคาเมเลี่ยนนี่แหละ

ในธรรมชาติกิ่งก่าคาเมเลียน จะพรางตัวได้อย่างแนบเนียน ลิ้นของมันสามารถเร่งความเร็วจาก 0 เป็น 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ได้ในเวลาเพียง1/16 วินาที อัตราเร่งระดับนี้มากกว่าเครื่องบินขับไล่ถึง 5 เท่า

จัดได้ว่าเป็นกิ้งก่าที่มีความโดดเด่นในเรื่องการใช้ลิ้นนยาวในการจับเหยื่อ คือ แมลง กินเป็นอาหาร

กิ่งก่าคาเมเลียน มีความยาวของลิ้นมากกว่าความยาวลำตัวเกือบ 2 เท่า ที่ปลายลิ้นจะมีก้อนเนื้อและมีสารเหนียวเคลือบอยู่

  

กิ้งก่าคาเมเลี่ยนหากินและใช้ชีวิตในเวลากลางวัน ขณะที่กลางคืนจะเป็นเวลาพักผ่อน เซลล์เม็ดสีก็จะพักการทำงานด้วย ดังนั้นในเวลากลางคืน สีต่าง ๆ ของกิ้งก่าคาเมเลี่ยนจะซีดลง บางชนิด บางตัวอาจจะซีดเป็นสีขาวทั้งตัวเลยก็มี

 

(1597)