ความสวยงามของแมลงทับ

แมลงทับ (Buprestidae) เป็นแมลงในอันดับแมลงปีกแข็ง พบในเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่วโลก ปัจจุบันพบแล้วกว่า 15,000
ชนิด มีลักษณะเด่น คือมีสีสันที่สวยงามมาก

  

แมลงทับมีหลายชนิด หลายสกุลมีสีเงางามแวววาวราวกับอัญมณี หลายชนิดมีสีที่หลากหลาย ทั้ง น้ำเงิน, แดง, ดำ และเหลือง จึงทำให้แมลงทับถูกมนุษย์จับนำมาใช้ทำเป็นเครื่องประดับต่าง ๆ มานานแล้วในหลายชนชาติ

(344)