ความลึกลับของวาฬนาร์วาล สิ่งมีชีวิตที่ได้ชื่อว่า ยูนิคอร์นแห่งท้องทะเล

วาฬนาร์วาล หรือรู้จักกันในชื่อยูนิคอร์นแห่งท้องทะเล เป็นวาฬมีฟันขนาดกลาง ซึ่งใช้ชีวิตตลอดทั้งปีที่บริเวณอาร์กติก นาร์วาลเพศผู้มีลักษณะที่โดดเด่นคือ มีงาที่ยาว, ตรง, เป็นเกลียวที่ยื่นมาจากกรามบนด้านซ้ายของพวกมัน ซึ่งแท้ที่จริงแล้วคือ ฟันเพียงซี่เดียวของพวกมันที่อาจยาวได้ถึง 3 เมตร นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบเป็นที่แน่ชัดว่ามีไว้สำหรับทำอะไร

นาร์วาลส่วนใหญ่พบในบริเวณอาร์กติกของแคนาดาและเขตทะเลของกรีนแลนด์ หาได้ยากในบริเวณละติจูด 65°เหนือ นาร์วาลเป็นนักล่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเขตอาร์กติก มันกินเหยื่อบริเวณพื้นใต้น้ำเป็นอาหาร โดยเป็นปลาซีกเดียวเป็นส่วนใหญ่ ที่ระดับความลึกถึง 1,500 เมตรใต้ก้อนน้ำแข็งหนา

---

---

โดยล่าสุดนักวิจัยจาก WWF ประเทศแคนาดาได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมของพวกมัน พบว่าพวกมันใช้งาทำให้ปลาเทราต์ตกใจ และช่วยให้พวกมันจับปลาเทราต์ได้ง่ายขึ้น

(5183)