ความพิเศษของอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกในสหรัฐอเมริกา

เมื่อเข้าสู่เวลา 11.11 ของวันที่ 11 พฤศจิกายน แสงอาทิตย์จะส่องผ่านช่องวงกลมของห้าเสาที่วางเรียงกัน แสงที่ผ่านไปนั้นก็จะกระทบกับกระเบื้องสัญลักษณ์ของวันทหารผ่านศึกของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งวางอยู่ด้านล่าง

Anthem Veterans Memorial เป็นอนุสาวรีย์ตั้งอยู่ในรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา เมื่อถึงวันทหารผ่านศึกของประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 11 พฤศจิกายน ของทุกปีก็จะมีประชาชนจำนวนมากมารอชมแสงที่ลอดผ่านเสาทั้ง 5 ต้นนี้

---

---

สำหรับอนุสาวรีย์ นี้มี James Martin เป็นวิศวกร

รางวัลของ Anthem Veterans Memorial

  • Arizona Historic Landmark Designation 2012 – Arizona Historical Society
  • Arizona Public Works Project of the Year Award 2012 – Arizona Chapter of the American Public Works Association (APWA)
  • ACEC 2012 Grand Award – Best Engineering and Environmental Consulting Project – American Consulting Engineers Companies

(5711)