กิ้งกือสายพันธุ์ใหม่ถูกพบในเวลส์

ทีมนักวิทยาศาสตร์นำทีมโดย Liam Olds ได้ค้นพบกิ้งกือสายพันธุ์ใหม่ในพื้นที่เหมืองถ่านหินที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเวลส์ มันถูกตั้งชื่อว่า Maerdy Monster เป็นกิ้งกือที่มีความยาวประมาณ 4 เซนติเมตร

---

---

ตัวอย่างถูกส่งให้นักวิทยาศาสตร์จากหลายหน่วยงานตรวจสอบ แสดงให้เห็นว่าลักษณะของมันนั้นไม่ตรงกับกิ้งกือสายพันธุ์ที่ถูกค้นพบมาก่อนหน้านี้

(1653)