กิ้งกือมังกรสีชมพู สิ่งมีชีวิตพบเป็นแห่งแรกในโลกที่ประเทศไทย

กิ้งกือมังกรสีชมพู (The shocking pink dragon millipede) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Desmoxytes purpurosea เป็นสิ่งมีชีวิตที่พบเป็นแห่งแรกในโลกที่ประเทศไทย ในอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  โดยนักสำรวจสมัครเล่น กลุ่ม siamensis.org ซึ่งต่อมาได้แจ้งให้ ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา และคณะทราบ

กิ้งกือมังกรสีชมพู มีปุ่มหนามคล้ายมังกร เมื่อโตเต็มวัยจะมีลำตัวยาวประมาณ 7 เซนติเมตร  มีจำนวนปล้องราว 20-40 ปล้อง สามารถขับสารพิษประเภทไซยาไนด์ออกมาจากต่อมขับสารพิษข้างลำตัวเพื่อป้องกันตนเองจากศัตรูธรรมชาติ

กิ้งกือจัดอยู่ในไฟลัมอาร์โทรโปดา มีมากถึง 10,000 สปีชีส์ทั่วโลก และคาดว่าน่าจะมีมากถึง 80,000 สปีชีส์ โดยมีประวัติยาวนานกว่า 400 ล้านปี

---

---

ภาพ : Wikimedia Commons

(858)