ตามไปดูขั้นตอนการระเบิดในแม่น้ำที่กลายเป็นน้ำแข็ง เพื่อป้องกันการอุดตันของน้ำในฤดูใบไม้ผลิ

เจ้าหน้าที่ในมณฑลเฮย์หลงเจียง ทางตอนเหนือของประเทศจีน ได้วางระเบิดแม่น้ำที่กลายเป็นน้ำแข็ง เพื่อป้องกันการอุดตันของแม่น้ำในช่วงฤดูใบไม้ผลิ เนื่องจากเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วบริเวณนี้ก็จะมีอากาศที่หนาวจัด แม้ผ่านพ้นช่วงฤดูหนาวไปแล้วแต่น้ำแข็งในแม่น้ำหลายแห่งยังคงแข็งตัวอยู่ ทำให้น้ำไม่ไหล

โดยเจ้าหน้าที่ได้ฝังระเบิดไว้กว่า 170 จุด ตามแนวแม่น้ำเป็นระยะทางกว่า 2.4 กิดลเมตร เมื่อจุดระเบิดพร้อมๆ กันทำให้เกิดนำพุขนาดใหญ่เรียงต่อเนื่องกัน บางจุดเกิดน้ำพุสูงกว่า 12 เมตร

---

---

มณฑลเฮย์หลงเจียง มาจากชื่อแม่น้ำสายที่ใหญ่ที่สุดในมณฑล มีเมืองหลวงชื่อว่า ฮาร์บิน มีประชากรประมาณ 39 ล้านคน มีเนื้อที่ 454,000 ตารางกิโลเมตร

(11362)