น้ำตกเอนเจล ( Angel Falls)

น้ำตกเอนเจล ( Angel Falls) เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่กลางป่าดงดิบในประเทศเวเนซุเอลา เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในโลก โดยสูงกว่าน้ำตก …

น้ำตกเอนเจล ( Angel Falls) อ่านต่อ