ปลาอัลลิเกเตอร์ หรือ ปลาจระเข้ : Alligator gar

ปลาอัลลิเกเตอร์ หรือ ปลาจระเข้ : Alligator gar เป็นปลากินเนื้อน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มปลาการ์ มีลักษณะเด่นของปลา (663 …

ปลาอัลลิเกเตอร์ หรือ ปลาจระเข้ : Alligator gar อ่านต่อ