Kalinga ornata ทากทะเลพื้นเมืองอินโดแปซิฟิก

Kalinga ornata เป็นสายพันธุ์ทากทะเลที่กระจายพันธุ์อยู่ในพื้นที่ อินโดแปซิฟิกตะวันตก และมีรายงานเคยพบในน่านน้ำฮาวายอีกด้ว …

อ่านต่อ