Burnout Syndrome หรือ ภาวะหมดไฟในการทำงาน โรคร้ายใกล้ตัว

Burnout Syndrome หรือ ภาวะหมดไฟในการทำงาน เป็นโรคที่มักพบในกลุ่มคนที่ทำงานในออฟฟิศ เป็นหนึ่งในอาการเริ่มต้น โดยโรคนี้เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งทำงานอย่างบ้าคลั่ง มีความทะเยอทะยานต้องการที่จะพิสูจน์ตนเองมากจนเกินไป ซึ่งต่อมาจะไม่สนใจคนรอบข้าง จมอยู่กับปัญหา ส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลีย และหมดไฟในการทำงาน กลายเป็น Burnout Syndrome ในที่สุด คนที่มีอาการ Burnout ไม่ได้หมายความว่าจะต้องป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเสมอไป เพียงแต่จมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเป็นโรคซึมเศร้า

สาเหตุของอาการ Burnout Syndrome 

 • มีความทะเยอทะยานต้องการที่จะพิสูจน์ตนเองแต่กลับไม่ได้รับการยอมรับอย่างที่ควร
 • ค่านิยมในองค์กรไม่สอดคล้องกับทัศนคติของบุคคลนั้น
 • องค์กรไม่มีการพัฒนาอย่างที่ควรจะเป็น
 • ผู้นำองค์กรไม่มีความเข้าใจในตัวบุคลากร
 • ไม่ได้รับผลตอบแทน หรือ เวลาพักผ่อนอย่างที่ควรได้รับ
 • องค์กรตั้งกฏเกณฑ์ประเมินไว้สูงจนเกินไป
 • งานมีลักษณะน่าเบื่อ ขาดความท้าทาย
 • มีความรู้สึกเหมือนทำไปวัน ๆ โดยปราศจากความก้าวหน้า
 • ถูกกดดัน หรือ โดนด่าโดนบ่นอยู่เสมอ

อาการของโรค Burnout Syndrome มีดังนี้

 • อ่อนเพลีย รู้สึกหมดแรงในการทำงาน
 • ไม่อยากพูดคุยกับใคร
 • ไม่มีกำลังใจในการคิดหรือลงมือทำงาน
 • เริ่มเบื่อ เครียดไม่มีความสุข ไม่สนุกกับงาน
 • อารมณ์รุนแรง มองทุกอย่างในแง่ลบ
 • เจ้าน้ำตา ท้อแท้ในชีวิตได้ง่าย
 • มีความคิดในแง่ลบเกี่ยวองค์กรในทุก ๆ อย่าง
 • หากอาการร้ายแรงอาจถึงขั้นหนีปัญหา โดยการฆ่าตัวตาย

แนวทางการรักษาอาการ Burnout Syndrome

 • เปลี่ยนงาน หากคิดว่าทำแล้วกดดันและเครียด หรือ น่าเบื่อจนเกินไป
 •  หาเวลาพักผ่อน และนอนหลับให้เพียงพอ
 •  ออกกำลังกาย สูดอากาศที่บริสุทธิ์ วิ่งหรือเล่นกีฬาเป็นหมู่
 • ปรับความสมดุลในชีวิต แยกเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวให้ชัดเจน
 • ปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับงานที่ทำ พยายามหาข้อดีของงาน
 • หาเหตุผลว่าเราควรทำงานนี้เพราะอะไร? เพราะถ้าคุณมีเหตุผลในการลงมือทำ คุณจะมีไฟในการทำงานลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
 • หากอาการมีความรุนแรงเกินไป จนไม่สามารถรักษาหรือเยียวยาด้วยตนเองได้ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง

Photo by THE 5TH & Shane Rounce & Francisco Moreno on Unsplash

(882)