โคมไฟที่จะทำให้ห้องของคุณกลายเป็นป่า

โคมไฟดังกล่าวออกแบบโดย Thyra Hilden and Pio Diaz ด้วยการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ใช้เวลาในการผลิตด้วยมือประมาณ 8 ชั่วโมง โดยมีตัวดีมเมอร์ สามารถลดและเพิ่มแสงไฟให้สว่างหรือสลัวได้

ผลิตออกมารุ่นแรก 100 โคม ขายหมดในเวลาอันรวดเร็ว โคมไฟดังกล่าวผลิตที่เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค

 

(1653)