โคมไฟจากกระดาษแข็ง ที่ผสานความรักในศิลปะและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน

Sylvn Studio เป็นบริษัทเดียวในอินเดียที่มีความชำนาญในงานฝีมือที่ผลิตจากวัสดุประเภทกระดาษแข็งลูกฟูกที่สามารถรีไซเคิลได้ โดยบริษัท Sylvn Studio มีความเชื่อว่างานศิลปะที่งดงามนั้นเกิดจากการผสมผสานระหว่าง ความรักในศิลปะ และ  ความรักโลก โดยมีความละเอียดอ่อนตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยทีเดียว

ผลงานของ Sylvn Studio จะใช้วัสดุประเภท กระดาษแข็ง ผ้าม่าน,ผ้าใบ และวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ โดยผลงานทุกชิ้นต้องประกอบไปด้วย หัตถศิลป์ที่มีความละเอียดอ่อน,หรูหรา และ มีประโยชน์ในการใช้สอย รวมถึงความคงทนร่วมด้วย โดยหัวใจของการพัฒนาผลงานคือ การนำวัสดุที่ถูกทิ้งต่าง ๆ มาเพิ่มคุณค่าเพื่อให้โดนเด่นเป็นเอกลักษณ์และมีประโยชน์สามารถนำกลับไปใช้งานได้อีกครั้งหนึ่ง

โคมไฟจากกระดาษแข็ง ที่ผสานความรักในศิลปะและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

Photo by Sylvn Studio.

(50)