อาหารที่ถูกเรียงให้เป็นรูปร่างที่น่าสนใจ

Jolita Vaitkutė และ Emilija Vinzanovaite สองนักออกแบบเพื่อนสนิทได้ทำการจัดวางอาหารให้งานต่าง ๆ โดยรูปแบบอาหารที่พวกเธอวางนั้นจะถูกจัดวางให้เป็นรูปแบบต่าง ๆ อย่างงดงาม

โดยทั่วไปแล้วอาหารที่นำมาวางนั้นจะเป็นเมนูขนมหวานที่มีสีสันสวยงามไม่ว่าจะเป็น มาการอง คานาเล่ มัฟฟิน เป็นต้น รวมไปถึงผลไม้

 

(48)