อาคารแห่งอนาคตที่จะทำใหมนุษย์เราอาศัยอยู่เหนือเมฆ

นี่อาจเป็นที่อยู่อาศัยอยู่ของมนุษย์เราในปี 2062 อาคารสูงเหนือฟ้านี้ถูกเรียกว่า The Jetsons ได้รับการออกแบบโดย Arconic จะเป็นอาคารที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีความสูงกว่า 3 ไมล์ หรือราว 4.8 กิโลเมตร

คาดว่าในอนาคตจะมีการใช้เทคโนโลยีจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ในการสร้างอาคารที่สูงหลังนี้ขึ้นมา

การพิมพ์ 3 มิติ  คือ กระบวนการใด ๆ ซึ่งใช้สร้างวัตถุสามมิติ ในการพิมพ์สามมิติ มีการใช้กระบวนการเพิ่มเติม ซึ่งมีการวางชั้นของวัสดุต่อ ๆ กันภายใต้การควบคุมของคอมพิวเตอร์ วัตถุเหล่านี้เป็นได้เกือบทุกรูปทรงหรือเรขาคณิต และผลิตจากแบบจำลอง 3 มิติหรือแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

 

(5307)