หมีขั้วโลกอาจสูญพันธุ์ได้เร็วกว่าที่นักวิทยาศาสตร์เคยคาดการณ์ไว้

อย่างที่รู้กัน วิกฤตโลกร้อนเล่นงานขั้วโลกหนักว่าพื้นที่ใดใดปริมาณหิมะที่ลดลงเริ่มจำกัดพื้นที่ถิ่นที่อยู่อาศัยและถิ่นการหาอาหาร ส่งผลกระทบให้สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติหลายๆชนิดต้องล้มตายเป็นจำนวนมาก แต่สัตว์ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงคือ หมีขั้วโลกนั่นเอง เนื่องจากแหล่งที่อยู่อาศัยหลักเป็นพื้นที่ที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นอีกทั้งหมีขั้วโลกยังมีกระบวนการเผาพลาญพลังงานที่รวดเร็วทำให้ต้องออกล่าอยู่บ่อยครั้งแต่เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้การออกหาอาหารเป็นเรื่องที่ยากขึ้น

นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาการดำเนินชีวิตของหมีขั้วโลก 9 ตัว ตั้งแต่เดือนเมษายน ในทะเลโบฟอร์ตใกล้อลาสก้า พวกเขาพบว่าในทุกๆ 10 วัน หมีขั้วโลกต้องกินลูกแมวน้ำวงแหวน 3 ตัว หรือ แมวน้ำวัยโตเต็มวัย 1 ตัว แต่หมี 5 ใน 9 ตัว ไม่สามารถหาอาหารได้เนื่องจากเหยื่อของพวกมันได้มีน้อยลง ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศในปัจจุบันทำให้ถิ่นที่อยู่อาศัยถูกจำกัดลง ทำให้แมวน้ำเริ่มมีประชากรน้อยลงไปด้วย จากการศึกษาหมีที่หาอาหารไม่ได้มีน้ำตัวลดลงมากถึง 44 ปอนด์ หรือประมาณ 20 กิโลกรัม ภายในระยะเพียงแค่ 10 วันเท่านั้น
ดังนั้นมนุษย์ที่มีความคิด สามารถวิเคราะห์ผลดีผลเสียได้นั้นควรจะหันมาใส่ใจกับสภาพแวดล้อมกันให้มากขึ้นเพื่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์น้อยใหญ่ต่างๆและยังเป็นผลดีแก่ประชากรมนุษย์เองอีกด้วย

Photo by 🔮🌊💜✨ on Unsplash & Jessica K. Robertson, U.S. Geological Survey and Anthony M. Pagano, USGS

(538)