สุดยอดเทคโนโลยีที่จะช่วยคืนความสะอาดสู่ท้องทะเล

นักประดิษฐ์อายุ 19 ปี  Boyan Slat ได้พัฒนาเทคโนโลยีการทำความสะอาดมหาสมุทร ที่สามารถกำจัดขยะพลาสติกจากทั่วทั้งมหาสมุทรได้มากถึง 7,250,000 ตัน ซึ่งอุปกรณ์นี้ประกอบด้วยทุ่นลอยน้ำ,สมอ และ เครื่องประมวลผลเท่านั้น ซึ่งเจ้าเครื่องนี้จะถูกส่งออกไปจัดการกับปัญหาขยะในมหาสมุทรทั่วโลก โดยแถวที่ยาวของอุปกรณ์นี้จะครอบคลุมรัศมีของขยะเป็นวงกว้าง ซึ่งเครื่องประมวลผลจะทำหน้าที่เป็นปล่องขนาดใหญ่และนำขยะที่ดูดได้มากักเก็บไว้ จุดเด่นอีกอย่างก็คือ เจ้าเครื่องนี้สามารถกรองแพลงก์ตอนและสัตว์น้ำขนาดเล็กได้ด้วย

Boyan Slat ได้เปิดตัวโครงการที่โรงเรียนของเขา โดยได้ทำการวิเคราะห์ขนาดและปริมาณขยะพลาสติกในมหาสมุทร และท้ายที่สุดเขาก็ได้รับรางวัลมากมายจากการคิดค้นสุดยอดเทคโนโลยีนี้ เช่น Best Technical Design 2012 จาก Delft University of Technology ซึ่ง Boyan Slat ก็ยังยืนยันที่จะพัฒนาเทคโนโลยีนี้ต่อไปเพื่อโลกที่น่าอยู่มากขึ้นในอนาคต

Photo via Boyan Slat.

(30)