สะพานหินโค้งแห่งเดียวในประเทศกรีซ

Plaka Bridge เป็นสะพานหินโค้งตั้งอยู่ในเมืองโยอานนีนา เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นอิไพรัส ประเทศกรีซ มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อข้ามแม่น้ำ Arachthos มีขนาดความยาว 40 เมตร เสร็จสมบูรณ์ในปี 1866

ถือเป็นหนึ่งในสะพานหินโค้งที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ในยุโรป และเมื่อ1 กุมภาพันธ์ 2015 ที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วมหนักส่งผลให้สะพานได้รับความเสียหา

(207)