ฟาร์มผักกลางมหานครนิวยอร์ก

ฟาร์มผักขนาด 21,000 ตารางฟุต แห่งนี้ตั้งอยู่ใน Governors Island นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เป็นพื้นที่จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ GrowNYC เป็นโครงการที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ในเมือง

เรื่่องการปลูกพืชผัก เด็กๆที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์กจำนวนมากได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการปลูกผัก และความรู้เกี่ยวกับการเกษตรภายในฟาร์มแห่งนี้

 

 

(4)