บ้านที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติในนอร์เวย์

บ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนเกาะ Sandhornøya ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นบ้านของครอบครัว Hjertefolger ที่ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นโดย Solardome Industries

บ้านหลังนี้ใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีแผงพลังงานแสงอาทิตย์ และหลายส่วนของบ้านถูกสร้างขึ้นมาจากวัสดุรีไซเคิล

(Photo:Solardome Industries)

(284)