งานออกแบบที่นำอาหารมาผสมผสานกับเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิต

ศิลปะกับวิถีชีวิตนั้นนับว่าเป็นของคู่กันมาตลอดทุกยุคทุกสมัย ซึ่งในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีและแฟชั่น มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดทำให้มีงานออกแบบเกิดขึ้นมากมาย

ผู้ใช้ Instragram ที่ใช้บัญชีชื่อว่า handsoffmydinosaur ได้โพสต์แสดงภาพผลงานศิลปะต่าง ๆ ที่น่าสนใจซึ่งแฝงไปด้วยแนวคิดและมีความหมายที่ดี

งานออกแบบที่นำอาหารมาผสมผสานกับเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิต

#1

#2

Every Time #illustration #coffee #spelling #monday #funny #comics

A post shared by Teo Zirinis (@handsoffmydinosaur) on

#3

#4

Show Off #illustration #pizza #pepperoni #juggling #funny #comics

A post shared by Teo Zirinis (@handsoffmydinosaur) on

#5

Badass #illustration #chicken #dinosaurs #trex #evolution #badass #comics

A post shared by Teo Zirinis (@handsoffmydinosaur) on

#6

Over This Crap #illustration #toiletpaper #job #crap #cute #retirement #comics

A post shared by Teo Zirinis (@handsoffmydinosaur) on

#7

All In #illustration #cookie #chip #poker #funny #comics

A post shared by Teo Zirinis (@handsoffmydinosaur) on

#8

Party Crasher #illustration #fastfood #broccoli #food #funny #comics

A post shared by Teo Zirinis (@handsoffmydinosaur) on

Photo by handsoffmydinosaur

(64)