กาแฟในหน้าสัตว์เลี้ยงแสนรักของลูกค้า

Cafe My Cofi เป็นคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ในเกาสุยง (Kaohsiung) ประเทศไต้หวัน Barista ของร้านกาแฟแห่งนี้สามารถสร้างสรรค์หาแฟหน้าสัตว์เลี้ยงแสนรักของลูกค้า ให้กับลูกค้าได้ โดยใช้ฟองนมและแต่งเติมด้วยกาแฟ

 

 

 

 

 

(14)