การทำเกษตรกรรมด้วยหิน ช่วยพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยของชีวิต.

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Sheffield ได้เรียนรู้ว่าการทำฟาร์มด้วยหินซิลิเกต (ป็นแร่ที่เกิดจากการรวมตัวของ ซิลิกอนและ ออกซิเจน และยังมีสารอื่นประกอบ) ที่บดละเอียดผสมกับดินสามารถปรับปรุงความปลอดภัยด้านมลภาวะทางอากาศและการบริโภคอาหารของคนทั่วโลก ข้อดีของการเกษตรในลักษณะนี้คือ ช่วยเพิ่มปริมาณของผลผลิต,คุณภาพดินดีขึ้น และ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มนุษย์ได้เรียนรู้กันมากันมานานแล้วว่า พื้นดินในแถบที่ราบลุ่มภูเขาไฟนั้นเป็นพื้นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก ซึ่งก็มีการศึกษาว่าการที่ใส่เศษหินลงไปในดิน เศษหินจะค่อยๆสลายซึมลงในดินและปล่อยสารที่ช่วยในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์

ที่สำคัญอีกอย่างก็คือ การเกษตรชนิดใหม่นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเพาะปลูกได้เกือบทุกรูปแบบ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศ ลดการใช้ปุ๋ย ช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย แถมยัง ไม่มีปัญหาวุ่นวายอีกด้วย

Photo by Phys.org

(93)