เมฆแมเจลแลนเล็ก

เมฆแมเจลแลนเล็ก ถือเป็นหนึ่งในดาราจักรที่อยู่ใกล้ทางช้างเผือกมากที่สุดและสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า…

ผิวของดาวเนปจูน

ดาวเนปจูนมีสีน้ำเงิน เนื่องจากองค์ประกอบหลักของบรรยากาศผิวนอกเป็น ไฮโดรเจน ฮีเลียม และมีเทน บรรยากาศ…

เนบิวลาอุ้งตีนแมว

NGC 6334 หรือ เนบิวลาอุ้งตีนแมว เป็นเนบิลาที่อยู่ไกลราว 5500 ปีแสง ในกลุ่มดาวแมงป่อง ถูกค้นพบครั้งแร…

ดาราจักรเมซีเย 106

เมซีเย 106 หรือ NGC 4258 เป็นดาราจักรชนิดก้นหอย ในกลุ่มดาวสุนัขล่าเนื้อ ค้นพบ โดย Pierre M?chain ในป…

เนบิวลาหัวแม่มด

เนบิวลาหัวแม่มด หรือ IC2118 หรือเนบิวลาหัวแม่มดเป็นเนบิวลาสะท้อนแสงที่อยู่ห่างจากโลกออกไปราว 900 ปีแ…