ยีน ( gene)

ยีน ( gene) คือ ส่วนหนึ่งของโครโมโซม (Chromosome segment) ที่ถอดรหัส (encode) ได้เป็นสายพอลิเพปไทด์หนึ่ง

ดาราจักรไร้รูปแบบ

ดาราจักรไร้รูปแบบ (Irregular Galaxy) คือดาราจักรที่ไม่สามารถแบ่งแยกชนิดให้เป็นประเภทใดประเภทหนึ่งในลำดับของ

ตับ (Liver)

ตับ (Liver) เป็นอวัยวะที่พบในสัตว์ชนิดต่างๆ และมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเมแทบอลิซึม รวมทั้งมีหน้าที่หลายประการ

ตาลปัตรฤาษี

ตาลปัตรฤๅาษี ( Limnocharis flava (L.) Buchenau) หรือผักพาย หรือผักต้นจอง  ของอิสาน มีชื่อพื้นเมืองอื่นได้แก่ บอน

แนวปะการัง (Coral reef)

แนวปะการัง (Coral reef) เป็นระบบนิเวศที่ซับซ้อน และมีความหลากหลายมากที่สุดในทะเล แนวปะการังจัดเป็นสิ่งก่อสร้างของ

คริสเตียน ไอค์มาน

คริสเตียน ไอค์มาน (Christiaan Eijkman) (11 สิงหาคม 1858 -5 พฤศจิกายน 1930) เป็นแพทย์ และนักพยาธิวิทยา

เพชรสังฆาต

เพชรสังฆาต ชื่อวิทยาศาสตร์: Cissus quadrangularis เป็นไม้เลื้อยในวงศ์องุ่น ชื่ออื่นๆคือ สันชะฆาต ขันข้อ สามร้อย

โดโลไมต์ (dolomite)

โดโลไมต์ (dolomite) เป็นชื่อแร่ ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติแก่นักเคมีชาวฝรั่งเศส Déodat Gratet de Dolomieu ผลึกของแร่มัก

เหงื่อ

เหงื่อ เป็นของเสียชนิดหนึ่งที่ร่างกายขับออกมาในรูปของเหลว และจะขับออกมาทางผิวหนังหรือตามซอกต่างๆของร่างกาย มัก

หลุมยุบ (Sinkhole)

หลุมยุบ (Sinkhole) คือ ธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่ง ที่มีลักษณะพื้นผิวพังทลายเป็นหลุม มีขนาดที่แตกต่างกันไปทั้งความลึกและ