เทคโนโลยี NFC

เนียร์ฟิลด์คอมมูนิเคชัน (Near Field Communication ; NFC) เป็นเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้นระยะประมา…

รอยคดโค้ง (fold)

รอยคดโค้ง (fold) ของหินโผล่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนลักษณะที่เกิดจากผลของแรงเค้น จนเกิดความเครียดในหินโด…

ยีน ( gene)

ยีน ( gene) คือ ส่วนหนึ่งของโครโมโซม (Chromosome segment) ที่ถอดรหัส (encode) ได้เป็นสายพอลิเพปไทด์ห…

ดาราจักรไร้รูปแบบ

ดาราจักรไร้รูปแบบ (Irregular Galaxy) คือดาราจักรที่ไม่สามารถแบ่งแยกชนิดให้เป็นประเภทใดประเภทหนึ่งในล…

ตับ (Liver)

ตับ (Liver) เป็นอวัยวะที่พบในสัตว์ชนิดต่างๆ และมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเมแทบอลิซึม รวมทั้งมีหน้าที่หล…

ตาลปัตรฤาษี

ตาลปัตรฤๅาษี ( Limnocharis flava (L.) Buchenau) หรือผักพาย หรือผักต้นจอง  ของอิสาน มีชื่อพื้นเมืองอื…

แนวปะการัง (Coral reef)

แนวปะการัง (Coral reef) เป็นระบบนิเวศที่ซับซ้อน และมีความหลากหลายมากที่สุดในทะเล แนวปะการังจัดเป็นสิ…

เพชรสังฆาต

เพชรสังฆาต ชื่อวิทยาศาสตร์: Cissus quadrangularis เป็นไม้เลื้อยในวงศ์องุ่น ชื่ออื่นๆคือ สันชะฆาต ขัน…

โดโลไมต์ (dolomite)

โดโลไมต์ (dolomite) เป็นชื่อแร่ ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติแก่นักเคมีชาวฝรั่งเศส Déodat Gratet de Dolomie…