เลือด (Blood)

เลือดคิดเป็น 7% ของน้ำหนักร่างกาย  // เซลล์เม็ดเลือดแดงมีอายุประมาณ 120 วันในระบบไหลเวียนโลหิต (4)

เรื่องของสเปิร์ม

ตัวอสุจิ คือเซลล์สืบพันธุ์ที่แบ่งตัวด้วยกระบวนการไมโอซิสจากร่างกายของสัตว์เพศผู้ในวัยเจริญพันธุ์ (15…

วิตามินเอ

วิตามินเอ มีส่วนประกอบสำคัญของคอร์เนีย และยังมีผลต่อการเจริญเติบโต การสร้างกระดูก และระบบสืบพันธุ์ น…

ดุมดาราจักร

ดุมดาราจักร ( Galactic bulge) คือส่วนที่มีดาวฤกษ์เกาะกลุ่มกันอยู่อย่างหนาแน่นที่สุดในดาราจักร มักใช้…

บริเวณเอช 2

บริเวณเอช 2 (NGC 604) เป็นกลุ่มเมฆเรืองแสงของแก๊สและพลาสมา อาจมีความกว้างได้ถึงหลายร้อยปีแสง ภายในเป…

สถานีอวกาศเมียร์

สถานีอวกาศเมียร์ (รัสเซีย: Мир; หมายถึง โลก และ สันติภาพ ในภาษารัสเซีย) เป็นสถานีอวกาศที่ประสบความสำ…