ภาพถ่ายดาวหมุนจากสถานีอวกาศนานาชาติ

Dr. Don Pettit นักบินอวกาศ และวิศวกรเคมีชาวอเมริกัน เป็นผู้ที่บันทึกภาพความสวยงามของดาวที่หมุนนี้จากสถานีอวกาศนานาชาติ ขณะที่กำลังโคจรอยู่รอบโลก เขาอาศัยอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติมาแล้ว 370 วัน

สถานีอวกาศนานาชาติเป็นโครงการร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านอวกาศ 5 หน่วยจากชาติต่างๆ ได้แก่ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA, สหรัฐอเมริกา), องค์การอวกาศสหพันธรัฐรัสเซีย (RKA, รัสเซีย) ,องค์การอวกาศแคนาดา (CSA, แคนาดา) ,องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA, ญี่ปุ่น) และ องค์การอวกาศยุโรป (ESA, สหภาพยุโรป)

(474)