การคลอดก่อนกำหนด นักฆ่าที่ยิ่งใหญ่

การคลอดก่อนกำหนด (preterm birth) นั้นสำหรับมนุษย์มักหมายถึงการคลอดทารกก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ มักมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เรียกว่า “ทารกน้ำหนักน้อย” ถ้าคลอดก่อน 30-32 สัปดาห์ น้ำหนักเฉลี่ยน้อยกว่า 1,500 กรัม เรียกว่า “ทารกน้ำหนักน้อยมาก”

 

สาเหตุของการคลอดก่อนกำหนดนั้นในหลายครั้งมักไม่ปรากฏสาเหตุชัดเจน ปัจจัยที่มีผลหรือสัมพันธ์กับการเกิดการคลอดก่อนกำหนดนั้นมีหลายอย่างมาก ทำให้ความพยายามในการลดการคลอดก่อนกำหนดนั้นเป็นการยากอย่างยิ่ง

จากการศึกษาพบว่าการการคลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของทารกมากที่สุด ซึ่งเกิดจากภาวะแทรกซ้อน ปอด สมอง และอวัยวะอื่น ๆ ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์จึงทำให้เด็กติดเชื้อและเสียชีวิตในที่สุด ส่วนใหญ่การเสียชีวิตของทารกนั้นเกิดขึ้นในประเทศที่ยากจน แถบแอฟริกาตะวันตก โรคอ้วนในแม่ รวมไปถึงการสูบบุหรี่ ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับต้นๆที่ทำให้ทารกคลอดก่อนกำหนด

(5490)