Migingo Island เกาะกลางทะเลสาบวิกตอเรีย

เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ในประเทศเคนยา บริเวณทะเลสาบวิกตอเรีย มีพื้นที่เพียง 2,000 ตารางเมตร หรือประมาณครึ่งหนึ่งของสนามฟุตบอล บนเกาะมีประชากรอาศัยอยู่ 131 (2009) จึงทำให้เกาะแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง

ทะเลสาบวิกตอเรีย (Lake Victoria) อยู่ในเขตติดต่อสามประเทศได้แก่ เคนยา แทนซาเนีย และยูกันดา เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา มีเนื้อที่ 68,800 ตารางกิโลเมตร

ทะเลสาบวิกตอเรียเป็นทะเลสาบที่มีอายุน้อยที่สุดในแถบนี้ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาทรุดเกรตริฟต์แวลลีย์ และเป็นแหล่งน้ำจืดที่สำคัญของทวีปแอฟริกา

 

<------------->

<------------->

 

(4336)