ไอศกรีมตัดเมนูยอดนิยมในอดีต

ไอศกรีมตัดถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ได้รับความนิยมอย่างมากในอดีต สามารถหาทานได้ทั่วทุกพื้นที่ของประทศไทย แต่ในปัจจุบันนั้นผู้ผลิตไอศกรีมตัดมีจำนวนลดลงเรื่อยๆ

ในประเทศไทยนั้น ไอศกรีมเริ่มเข้ามาในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมตะวันตกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำมาเผยแพร่ในสยาม หลังเสร็จประพาสอินเดีย, ชวาและสิงคโปร์

---

---

ในช่วงแรกยังไม่สามารถผลิตในประเทศได้ จึงต้องนำเข้าจากประเทศสิงคโปร์ เมื่อไทยสั่งเครื่องทำน้ำแข็งเข้ามาก็เริ่มมีการทำไอศกรีมกินกันมากขึ้น ถือว่าไอศกรีมเป็นของเสวยเฉพาะสำหรับเจ้าขุนมูลนายเท่านั้น

(353)