ไร่สตอเบอรี่ขั้นบันได ดอยอ่างขาง

ไร่สตอเบอรี่บนดอยอ่างขาง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลวง ถือเป็นไร่สตอเบอรี่ที่มีเอกลักษณ์ คือจะเป็นไร่สตอเบอรี่ขั้นบันไดลดหลั่นกันตามไหล่เข เรียงรายกันสลับซับซ้อน โดยมีภูเขาประกอบอยู่เป็นฉากหลัง ยามเช้าบริเวณไร่สตอเบอรี่ขั้นบันไดแห่งนี้จะถูกปกคลุมไปด้วยหมอก ถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางไปยังดอยอ่างขาง

---

---

ดอยอ่างขาง  ตั้งอยู่บนทิวเขาแดนลาว ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร และมียอดดอยสูงถึง 1,928 เมตร เป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “ให้เขาช่วยตัวเอง” เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาวที่สร้างรายได้ดีกว่าเก่าก่อน

 

(21)