แคแสด ไม้ประดับรักษาแผลได้

แคแสด เป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของแอฟริกา ปัจจุบันกระจายพันธุ์ทั่วไปในเขตร้อน แคแสดเป็นหนึ่งในพันธุ์ไม้ที่นิยมปลูกเพื่อประดับตกแต่งบ้านของคนไทย ดอกเป็นช่อตั้ง กลีบดอกยับย่น สีส้มแสดถึงสีแดงแสด ดอกทยอยบาน ร่วงง่าย ออกดอกราวเดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์

 

เปลือกรักษาแผล โรคผิวหนัง แผลเรื้อรัง แก้บิด ใบและดอก ใช้พอกแผล ดอก ใช้รักษาแผลเรื้อรัง ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับ นอกจากนี้ยังสามารถนำดอกมาประกอบอาหารได้เหมือนแคบ้าน

---

---

แคแสดต้นไม้ประจำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนชุมชนบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

(1220)