แคทลียาควีนสิริกิติ์ กล้วยไม้นามพระราชทาน

แคทลียาควีนสิริกิติ์ เป็นกล้วยไม้ที่อยู่ในสกุลแคทลียาสีขาว กลางดอกสีเหลือง ช่อหนึ่งมี 2-3 ดอก ออกดอกได้ตลอดทั้งปี มีลักษณะสูงประมาณ 20-40 เซนติเมตร ลำลูกกล้วยรูป ทรงกระบอก ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 3.5-4.5 เซนติเมตร ยาว 17-20 เซนติเมตรดอก ออกเดี่ยวหรือเป็นช่อ 1-4 ดอก จากปลายลำลูกกล้วย สีขาวนวล กลีบเลี้ยงรูปรี แกมสามเหลี่ยม ขอบเรียบ กลีบดอกและกลีบปาก แผ่กว้าง ขอบกลีบย่นเป็นคลื่น กลีบปากส่วนกลาง มีหยักเว้าลึกและมีแต้มสีเหลืองทองด้านในชัดเจน ดอกบานเต็มที่กว้าง 12-14 เซนติเมตร ฝักมีรูปทรงสามเหลี่ยมยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร เป็นกล้วยไม้ที่ชอบที่โปร่ง ไม่ชอบความชื้นมากนัก และไม่ทนต่อความร้อน

 

<------------->

 

 

<------------->

 

โดยเป็นกล้วยไม้พันธุ์ผสมระหว่าง Cattleya “Bow Bells” และ C. obrieniana var.alba ซึ่งบริษัทกล้วยไม้เก่าแก่ของอังกฤษชื่อ แบล็กแอนด์ฟลอรี (Black & Flory) ซึ่งเป็นผู้ผสมขึ้นและได้รับรางวัลระดับสูงจากราชสมาคมไม้ประดับ (Royal Horticultural Society) แห่งอังกฤษ ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต ตั้งชื่อตามพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยจดทะเบียนเมื่อ พ.ศ. 2501

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทาน แคทลียา ควีนสิริกิติ์ เป็นดอกไม้ประจำวันสตรีไทย

(907)