หอคำ ไร่แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

หอคำ หอใหญ่ที่โดดเด่นที่สุดในอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง)  พื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติในเทศบาลนครเชียงราย ลักษณะหอคำ เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาหลังคามุงด้วยแผ่นไม้สัก ช่างชาวเหนือสร้างขึ้นเพื่อ “ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง” ถวายเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จย่าเจริญชนมายุ 84 พรรษา เมื่อปี 2527 ก่อสร้างด้วยไม้ทั้งหมด และเข้าลิ่ม เข้าเดือยตามแบบโบราณ

---

---

ภายในหอคำเป็นที่เก็บรวบรวมศิลปะวัตถุและงานไม้พุทธศิลป์ ที่มีมากที่สุดคือสัตภัณฑ์ หรือเชิงเทียนไม้ที่ใช้ในวัดเก่าแก่ รวมทั้ง ตุงกระด้าง( ตุงหรือธงไม้) และขันดอก(ภาชนะที่ใช้ใส่ดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระ) แต่ละชิ้นมีอายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี พระพุทธรูปองค์สำคัญกลางหอคำ คือพระพร้าโต้ เป็นพระพุทธรูปไทยใหญ่ แกะสลักจากไม้สักทองท่อนเดียวด้วยมีดอีโต้ด้ามเดียว มีอายุกว่า 300 ปี

(263)