สายน้ำผึ้ง ไม้ดอกหอมโบราณสารพัดประโยชน์

สายน้ำผึ้ง  เป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง ผลแบบเบอร์รีสีดำ มีเมล็ดไม่มากเกสรเป็นสีเหลืองอ่อน มีขนเล็กๆอยู่ด้านบน เกสรดอกไม้ใช้ทำยา มีฤทธิ์ขับร้อน ขับพิษ ใช้เป็นยาจีนเรียกจินหยันฮวา หรือกิมหงึ่งฮวย

ดอกสีขาวถึงเหลืองสด ออกเป็นช่อตามซอกใบ กลีบรองดอกเป็นรูปถ้วยตื้น ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอก โคนเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็นสองส่วน ไม่เท่ากัน ส่วนล่างมีกลีบเดียว

สายน้ำผึ้ง พบกระจายทางจีนตอนใต้ พม่า และภาคเหนือของประเทศไทย ตามชายป่าและที่โล่ง บนภูเขาหินปูน ที่ระดับความสูง 1,600-2,000 ม. ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม

---

---

ดอกมีรสชุ่มและขมเล็กน้อย เป็นยาเย็นออกฤทธิ์ต่อปอดและกระเพาะอาหาร ใช้เป็นยาขับพิษร้อนถอนพิษไข้ แก้พิษ แก้อาการร้อนในกระหายน้ำ ไข้หวัดใหญ่ มีไข้ตัวร้อน ครั่นเนื้อครั่นตัว

(643)