วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย

วัดร่องขุ่น แต่เดิมเป็นวัดเก่าแก่ธรรมดา สร้างด้วยศิลปะล้านนาที่เรียบง่าย ซึ่งไม่ได้มีความสวยงามเหมือนเช่นในปัจจุบัน จนเมื่อปี พ.ศ. 2540 อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้เริ่มเข้ามาบูรณะ

โดยได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างวัดมาจาก 3 สิ่งต่อไปนี้คือ

ชาติด้วยความรักบ้านเมือง รักงานศิลป์ จึงหวังสร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน

ศาสนา ธรรมะได้เปลี่ยนชีวิตของอาจารย์เฉลิมชัยจากจิตที่ร้อนกลายเป็นเย็น จึงขออุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนา

--- ---

พระมหากษัตริย์ จากการเข้าเฝ้าฯ ถวายงานพระองค์ท่านหลายครั้ง ทำให้อาจารย์เฉลิมชัย รักพระองค์ท่านมาก จากการพบเห็นพระอัจฉริยะภาพทางศิลปะและพระเมตตาของพระองค์ท่าน จนบังเกิดความตื้นตันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงปรารถนาที่จะสร้างงานพุทธศิลป์ถวายเป็นงานศิลปะประจำรัชกาลพระองค์ท่าน

(726)