ร้านขายยาเจ้ากรมเป๋อ

ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยร้านขายยาแผนโบราณก็ยังคงยืนหยัดคงประสิทธิภาพยาไทยรักษาคนไทยให้หายป่วยได้ แม้จะมียาแผนปัจจุบันที่เข้ามาทำให้ยาแผนโบราณถูกลดความนิยมไปบ้าง แต่สำหรับร้านขายยาเก่าแก่กว่า ๑๐๐ ปี “เจ้ากรมเป๋อ” ยังได้รับความนิยม ลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนไม่ขาดสาย มาวันนี้เข้าสู่ยุครุ่น “เหลน” เข้ามาบริหารงานก็ยังสามารถคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ยาไทยไว้ไม่เสื่อมคลาย
ร้านขายยาเจ้ากรมเป๋อ เป็นร้านขายยาสมุนไพรไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๓๙ จนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ โดยผู้ก่อตั้งร้านนี้มีนามว่า “นายเป๋อ สุวรรณเตมีย์” ซึ่งหลังจากนั้นครอบครัวท่านก็ได้ดำเนินกิจการต่อมา ปัจจุบันนี้หลานของท่านเจ้ากรมเป๋อซึ่งยังมีชีวิตอยู่เป็นคนสุดท้าย คือ ศจ.พญ. คุณหญิงสลาด ทัพวงศ์ เป็นผู้ดูแลกิจการ

 

<------------->

 

 

<------------->

 

ร้านขายยาเจ้ากรมเป๋อมีสมุนไพรไทยกว่า ๗๕๐ ชนิด เป็นสมุนไพรที่มาจากพืช สัตว์ และแร่ธาตุ โดยผู้ที่เข้ามาซื้อยาที่ร้านจะมี 2 ประเภท คือ ๑. เข้ามาเล่าอาการให้ฟัง ถ้าเป็นโรคที่ทางร้านมีตำราสำหรับโรคนั้นๆ ทางร้านก็จะจัดยาที่เป็นสูตรของทางร้านให้ ซึ่งสามารถสั่งซื้อยาทาง Website ได้
๒.. มีใบสั่งยามาซื้อยาที่ร้าน

(2717)