ร่มบ่อสร้าง ของดีเมืองเชียงใหม่

ร่มบ่อสร้างถือเป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเชียงใหม่มาช้านาน นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่ส่วนใหญ่จะต้องแวะเวียนไปที่อำเภอสันกำแพง เพื่อชมและเลือกซื้อร่มบ่อสร้างติดไม้ติดมือกลับบ้านไป

จากประวัติเล่ากันมาว่ามีพระธุดงค์องค์หนึ่ง ท่านมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านบ่อสร้างได้ออกไปธุดงค์ที่ประเทศพม่า ท่านได้พบเห็นและได้นำวิธีการทำร่ม จากพม่า มาเผยแพร่ ในหมู่บ้านแห่งนี้ เมื่อเริ่มแรกเดิมทีนั้น การทำร่มมีเพียงแบบเดียวคือการทำร่มจากโครงไม้ไผ่ที่หุ้มด้วยกระดาษ

(80)