พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๒ ส.ค. ๕๕ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ ก่อตั้งโดยนักออกแบบดอกไม้ที่มีชื่อเสียงระดับชาติ คุณ”สกุล อินทกุล” การจัดแสดงอยู่ในบ้านสไตล์โคโลเนียล  อยู่ในซอยองครักษ์ ๑๓ ถนนสามเสน ๒๘ บริเวณที่มีประวัติความเป็นมาย้อนไปในสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้ทรงพระราชทานพื้นที่ในซอยองครักษ์ให้กับบรรดาเหล่าองครักษ์ให้เป็นที่พำนัก

 

<------------->

 

 

<------------->

 

ตัวอาคาร เป็นบ้านโบราณสไตล์โคโลเนียลอายุราว ๑๐๐ ปี แบ่งออกเป็นห้องจัดนิทรรศการทั้งชั้น ๑ และชั้น ๒ รวม ๗ ห้อง หนึ่งในนั้นจัดแสดงเอกสารเก่าแก่ เช่น “ตำราลับแห่งการจัดดอกไม้แบบโชกะของอิเคโนโบะ” หนังสือม้วนโบราณอายุราวปี ค.ศ.๑๗๕๖ ซึ่งเทียบเท่าสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และยังเป็นที่รวมของภาพถ่ายเกี่ยวกับวัฒนธรรมดอกไม้ ที่ค้นคว้ามาได้จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รวมถึงอุปกรณ์และภาพถ่ายเกี่ยวกับวัฒนธรรมดอกไม้ของอินเดีย จีน ญี่ปุ่น บาหลี พม่า ลาว เนปาล ธิเบต ไปจนถึงฮาวาย อียิปต์ กรีก อังกฤษ และฝรั่งเศส
พิพิธภัณฑ์ยังรวมเอามรดกทางวัฒนธรรมของการจัดดอกไม้ไทย มาจัดแสดงไว้อย่างครบถ้วน ชิ้นงานที่ไม่ควรพลาดคือ ภาพร่างผลงานชิ้นต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของ สกุล อินทกุล ซึ่งมีไฮไลต์อยู่ที่ ชิ้นงานดอกไม้สำหรับงานพระราชทานเลี้ยงในพระบรมมหาราชวัง เมื่อครั้งเฉลิมฉลองครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙

(233)