พิธีบวงสรวงแห่สายสิญจน์ ระหว่างหลวงพ่อโสธรจำลองหน้าโบราณ

พิธีบวงสรวงย้ายต้นพระศรีมหาโพธิ์จากวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง) ไปประดิษฐานริมฝั่งแม่น้ำ บริเวณหน้าโรงเรียนวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง) และขอเชิญร่วมแห่การโยงสายสิญจน์จากองค์หลวงพ่อโสธรจำลองที่วัดเมือง (ซึ่งมีใบหน้าเหมือนกับหลวงพ่อโสธรองค์เดิมในอดีต) ไปยังองค์หลวงพ่อโสธรองค์จริง ณ พระอุโบสถวัดหลวงพ่อโสธร โดยประชาชนที่เข้าร่วมพิธีในวันงาน จะได้รับแจกพระหลวงพ่อโสธร ที่มีมวลสารจากดิน อันเป็นจุดสำคัญที่พระพุทธเจ้าเสด็จ

 

<------------->

 

 

<------------->

 

ในวันที่ 3 ตุลาคม จะมีพิธีเริ่มบวงสรวง 8.00 น. ที่วัดเมือง และทำพิธีบวงสรวงหลังจากแห่สายสิญจน์จากวัดเมืองถึงวัดหลวงพ่อโสธร เวลา 8.20 น.

(14245)