พวงมาลัย

พวงมาลัย คือพวงดอกไม้ประดิษฐ์ ที่นำดอกไม้ ใบไม้ ต่าง ๆ เช่น กลีบดอกกุหลาบมอญ ดอกพุต ดอกรัก ดอกผกากรอง ใบแก้ว ดอกข่า ดอกมะลิ ดอกบานไม่รู้โรย ดอกเล็บมือนาง บานบุรี หงอนไก่ รักเร่ เฟื่องฟ้า มาร้อยเป็นพวงมาลัย โดยมักจะนำมาใช้กราบไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงนำไปไหว้ บิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ ตามเทศกาลต่าง ๆ

มาลัยกลมแบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ
1. มาลัยกลมแบบไม่มีลาย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ มาลัยเกลี้ยง” หรือ “ ตอน” หมายถึง มาลัยกลมที่ร้อยด้วยกลีบดอกไม้ หรือ ดอกไม้ หรือใบไม้ล้วนๆ ไม่มีลวดลายใดๆ และเป็นสีเดียวกันตลอด

2. มาลัยกลมแบบมีลาย หรือ บางคนเรียกว่า “ มาลัยกลมยกดอก” หมายถึง มาลัยกลมที่ร้อยใส่ลวดลายต่างๆลงไป ลายที่นิยมร้อยใส่มาลัยกลมได้แก่ ลายประเภทลายเกลียว ลายคดกริช ลายตาประชุม และลายประกอบ มาลัยแบบนี้จะนิยมร้อยด้วยดอกพุดหรือกลีบกุหลาบ เป็นพื้นและลวดลายที่ร้อยใส่ลงไปนั้นมักจะใช้ดอกไม้ กลีบดอกไม้ หรือใบไม้ที่มีสีสดๆ หรือสีที่ตัดกัน เพื่อให้เห็นลวดลายชัดเจนสวยงาม

---

---

 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เคยสำรวจพฤติกรรมการซื้อพวงมาลัยของคนกรุงเทพฯ พบว่า คนกรุงเทพฯ มีค่าใช้จ่ายในการซื้อพวงมาลัย 1 ปีตกอยู่ที่ 500 ล้านบาท

 

นอกจากพวงมาลัยสดแล้ว ยังมีพวงมาลัยดินที่ทำมาเลียนแบบมาลัยจริง แต่ทำจากดินไทย เพื่อให้เก็บรักษา และเป็นของที่ระลึก มักนำจำหน่ายต่างประเทศ

(5185)