ภาพวาด ขณะที่เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เมื่อ 333 ปีที่แล้ว

ภาพวาดเหตุการณ์ขณะที่ คณะฑูตจากประเทศไทย นำโดยเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) เดินทางไปถึงพระราชแวร์ซาย ซึ่งเป็นการเดินทางจากประเทศอันแสนไกล เพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ณ Hall of Mirrors  ซึ่งคณะฑูตได้ไปถึงฝรั่งเศสตั้งแต่ มิถุนายน ค.ศ.1686 หรือ พ.ศ. 2229 และได้เข้าเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14  ในวันที่ 1 กันยายน ค.ศ.1686 หรือ พ.ศ. 2229

นี่เป็นครั้งแรกที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ได้ต้อนรับแขกในห้องโถง Hall of Mirrors  โดยเข้าเฝ้า ณ บัลลังค์ที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของห้องโถง ซึ่งติดกับห้อง Queen’s Apartment

สิ่งที่ชาวฝรั่งเศสทึ่งคือการถวายบังคมโดยการคุกเข่า ยกมือจรดหน้าผาก แสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นอย่างยิ่ง เป็นที่ประทับใจของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14

ในสยามยุคนั้นการเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ จะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าเฝ้าเงยหน้าขึ้นมองพระพักตร์ แต่เนื่องจากพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เห็นว่าคณะฑูตมาจากแดนไกล จึงอนุญาตให้มองพระพักตร์พระองค์ได้

นี่คือวิดีโอภาพวาดที่เคยจัดแสดงในงาน  Visitors to Versailles ที่จัดขึ้น ณ พระราชวังแวร์ซาย ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2017 – 25 กุมภาพันธ์ 2018 ที่ผ่านมา

นี่คือภาพ Hall of Mirrors จากสารคดี สำรวจโลก ตอนพระราชวังแวร์ซาย

Hall of Mirrors เป็นห้องจัดแสดงภาพตั้งอยู่ในพระราชวังแวร์ซาย เป็นห้องที่มีชื่อเสียงมากที่สุดซึ่งเคยใช้เป็นห้องลงนามในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 และใช้เป็นที่ลงนามเมื่อครั้งเยอรมนีบุกตีชนะฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย ห้องนี้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงทำการก่อสร้างเอง ภายในห้องประกอบด้วยกระจกยักษ์ 17 บาน เปิดออกแล้วจะเห็นสวนแวร์ซายอันสวยงาม

นี่คือภาพ พระราชวังแวร์ซาย จากสารคดี สำรวจโลก ตอนพระราชวังแวร์ซาย

พระราชวังแวร์ซาย เป็นพระราชวังหลวงแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ที่แวร์ซาย ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงปารีส พระราชวังแวร์ซายเป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลก

 

<------------->

 

 

<------------->

 

เดิมเมืองแวร์ซายเป็นเพียงเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง มีผู้คนอาศัยอยู่เบาบาง บริเวณส่วนใหญ่เป็นป่าเขาเยี่ยงชนบทอื่น ๆ ของฝรั่งเศส เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั่งเศส ยังทรงพระเยาว์ ขณะพระชนมายุได้ 23 พระชันษา ทรงนิยมล่าสัตว์ในป่า และทรงเห็นว่าตำบลแวร์ซายน่าจะเหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสัตว์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักขึ้นมาใน พ.ศ. 2167 โดยในช่วงแรกเป็นเพียงกระท่อมเล็กๆ สำหรับพักชั่วคราวเท่านั้น

เมื่อ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส แห่งฝรั่งเศส ขึ้นครองบัลลังก์ มีประสงค์ที่จะสร้างพระราชวังแห่งใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ จึงเริ่มปรับปรุงพระตำหนักเดิมในปี พ.ศ. 2204 ใช้เงินทั้งหมด 500,000,000 ฟรังก์ คนงาน 30,000 คน และใช้เวลาอยู่ถึง 30 ปีจึงแล้วเสร็จในพ.ศ. 2231 ทุกส่วนทำด้วยหินอ่อนสีขาว เป็นแบบอย่างศิลปกรรมที่งดงาม ภายในแบ่งออกเป็นห้องๆ เช่น ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสำราญ ฯลฯ ทุกห้องล้วนมีเครื่องประดับงดงามตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียง

การก่อสร้างพระราชวังแวร์ซายแห่งนี้ได้นำเงินมาจากค่าภาษีอากรของราษฎรชาวฝรั่งเศส ต่อมาในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสได้มีกองทัพประชาชนและผู้ประท้วงบุกเข้าพระราชวังเพื่อตามหาพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส กับพระนางมารี อองตัวเนต จนเหล่าเชื้อพระวงศ์ต้องย้ายไปพำนักที่พระราชวังตุยเลอรีส์

ปัจจุบันพระราชวังแวร์ซายยังอยู่ในสภาพดีและเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ ภายในพระราชวังแวร์ซายมีทั้งหมด 700 ห้อง ภาพวาด 6,123 ภาพ และงานแกะสลักทั้งหมด 15,034 ชิ้น

นี่คือโปสเตอร์ที่จัดแสดงในงาน Visitors to Versailles ที่จัดขึ้น ณ พระราชวังแวร์ซาย ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2017 – 25 กุมภาพันธ์ 2018 ที่ผ่านมา


ย้อนรอยอดีต ขณะที่เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เมื่อ 333 ปีที่แล้ว ณ พระราชวังแวร์ซาย ประเทศฝรั่งเศส
 
สำรวจโลก จะพาออเจ้าทั้งหลายไปยังพระราชวังแวร์ซาย อันวิจิตรงดงามแห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ทีคณะฑูตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14
 
ติดตามชมสารคดีสุดพิเศษ พระราชวังแวร์ซาย ความยาว 3 ชั่วโมง เวลา 21.00 น. 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ได้ที่ NEW18 ที่เดียวเท่านั้น

(30307)