พระที่นั่งอนันตมหาสมาคม

พระที่นั่งอนันตมหาสมาคมออกแบบโดย มาริโอ ตามานโญ โดยมีเจ้าพระยายมราช (ปั้นสุขุม) เป็นแม่กองจัดการก่อสร้าง ในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่ได้เสด็จสวรรคตก่อนที่พระที่นั่งจะสร้างเสร็จ ต่อมารัชกาลที่ 6 โปรดเกล้า ฯ ให้ดำเนินการก่อสร้างพระที่นั่งต่อจนเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2458 โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 8 ปี ใช้งบประมาณประมาณ 15 ล้านบาท

พระที่นั่งอนันตมหาสมาคมมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบนีโอเรอเนสซองส์ (Neo Renaissance) และนีโอคลาสสิก(Neo classic) โดยตกแต่งพระที่นั่งด้วยหินอ่อน ซึ่งสั่งมาจากเมืองคารารา ประเทศอิตาลี โดยมีจุดเด่น คือ มีหลังคาโดมคลาสสิกของโรมอยู่ตรงกลาง และมีโดมเล็กๆโดยรอบอีก 6 โดม รวมทั้งสิ้นมี 7 โดม ขนาดขององค์พระที่นั่ง ฯ ส่วนกว้างประมาณได้ 49.50 เมตร ยาว 112.50 เมตร และสูง 49.50 เมตร

---

---

โดมต้นแบบพระที่นั่งอนันตสมาคม ซึ่งออกแบบโดย อันนิบาเล ริก็อตตี (Annibale Rigotti) เป็นสถาปนิกชาวอิตาลี เขามีความรักใคร่ผูกพันในถิ่นกำเนิดแถบเนินเขาซูแปร์กา (Superga) ในแคว้นปิเอมองต์ เขาเขียนเล่าว่าได้ไปแถบนั้นทุกปีในเดือนกันยายนจนสิ้นฤดูเก็บองุ่น และภาพโบสถ์ของซูแปร์กาที่สร้างภาพแบบคลาสสิกมีโคมใหญ่
เด่นเป็นสง่า ได้จุดจินตนาการและเป็นแรงบันดาลใจให้นำมาเป็นแบบโดมในพระที่นั่งอนันตสมาคม

ฉากไม้แกะสลัก เรื่องสังข์ทอง และป่าหิมพานต์ เป็นฉากไม้แกะสลัก 2 ด้านทะลุถึงกัน โดยด้านหนึ่งเป็นป่าหิมพานต์อีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องสังข์ทอง และยังแกะสลักหุ่นรูปเจ้าเงาะและรจนา วางหน้าฉากไม้ด้วย ซึ่งก็ใช้เวลาทำเกือบ 2 ปี หนึ่งในผลงาน 9 ชิ้นเอก ที่จัดแสดงในงาน ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 6 ที่ประที่นั่งอนัตสมาคม

(1613)