ทะเลสาบหนองหาน

หนองหาร(หนองหาน)ทะเล สาบน้ำจืดที่มีชื่อเสียงและกว้างใหญ่มากแห่งหนึ่งของเมืองไทยมีเนื้อที่ประมาณ 123 ตารางกิโลเมตรได้ประโยชน์ในด้านประมง เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ของชุมชนโดยรอบ ในบริเวณหนองหารมีเกาะต่างๆ กว่า 20 เกาะ นอกจากนี้ยามเย็นที่หนองหารถือเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย

ทะเลสาบหนองหาน หรือ หนองหาน เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจาก บึงบอระเพ็ด ทะเลสาบหนองหานตั้งอยู่บริเวณ อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนคร มีเนื้อที่กว่า 77,000 ไร่ ความลึกเฉลี่ยประมาณ 2.0-10.0 เมตร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด นกน้ำ

เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญของประเทศไทย สันนิษฐานว่า เกิดจากการยุบตัว ของแผ่นเปลือกโลก อันเนื่องมาจากการถูกชะล้าง ของชั้นหินเกลือใต้ดิน จนเกิดโพรงขนาดใหญ่ และเกิดการพังทลาย ยุบตัวลงเป็นหนองน้ำในเวลาต่อมา

 

<------------->

 

 

<------------->

 

ตามคติความเชื่อของ ชาวสกลนคร หนองหาน คือ ผลจากการกระทำ ของพญานาค สืบเนื่องมาจากการกระทำ อันผิดทำนองคลองธรรม ของชาย-หญิง ในตำนานผาแดง นางไอ่ ที่เป็นเรื่องราวของรักสามเศร้าระหว่าง ผาแดง นางไอ่และท้าวภังคี

ทะเลสาบหนองหาน ประกอบ เกาะน้อยใหญ่ มากกว่า 30 เกาะ เกาะที่ขนาดใหญ่ที่สุดคือ เกาะดอนสวรรค์ โดยจะมีวัดโบราณ ภายในเกาะ สำหรับผู้ที่ต้องการเที่ยวชม ทัศนียภาพ น้ำใส สาหร่ายสีทอง นกน้ำ ปลา นานาพันธุ์ และวิถีชีวิต ของชาวประมงหนองหาน

(1162)