ตลาดน้ำคลองแห

ตลาดน้ำคลองแหตั้งอยู่ที่ท่าน้ำวัดคลองแห ตำบลคลองแห นอกเมืองหาดใหญ่ไปเล็กน้อย เป็นตลาดน้ำแห่งแรกของภาคใต้ แม้เป็นตลาดน้ำเกิดใหม่ แต่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว

 

ตลาดน้ำคลองแห มีอาหารพื้นบ้านหลากหลายทั้งอาหารไทย มุสลิม รวมทั้งผลไม้ และสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด มีเรือพายนับร้อยลำพายมาจอดเรียงรายให้บริการริมท่าน้ำวัดคลองแหอย่างเป็นระเบียบ และมีร้านค้าที่ริมฝั่งมากมายให้เดินเลือกชมอย่างเพลิดเพลิน

ตลาดน้ำคลองแห ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันเปิดทำการจะเห็นนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้ำแห่งนี้เป็นจำนวนมาก แม่ค้าที่ขายของอยู่บางท่านสามารถสื่อสารเป็นภาษาจีน และภาษามาเลย์ได้

 

<------------->

 

 

<------------->

 


ตลาดแห่งนี้จะเปิดในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่เวลาประมาณ 16.00 – 20.00 น. สามารถซื้อหาของฝากกลับบ้านหรือจะนั่งรับประทานที่ตลาดน้ำตามสะดวก โดยทางตลาดน้ำได้รณรงค์ให้ใช้ภาชนะใส่อาหารจำพวก กะลา กระบอกไม่ใผ่ หม้อดินเผา ที่ไม่เป็นพิษภัยต่อสิ่งแวดล้อม

(1780)