ฉากลิเก ส่วนประกอบที่ลงตัวของการแสดง

ลิเก เป็นมหรสพของชาวบ้าน มีจุดกำเนิดมาจากการสวดบูชาของชาวมุสลิม ต่อมาชาวไทยที่สนใจในการแสดงนี้ได้เลียนแบบและพลิกแพลงการแสดง โดยคิดการสวดให้แปลกหูแปลกตาไกลออกจากเรื่องศาสนา มาเป็นเรื่องของความบันเทิง จนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และกลายเป็นอาชีพหนึ่งของการแสดงไปในที่สุด
ฉากลิเก เป็นสิ่งที่จะพบเห็นควบคู่ไปกับการแสดงลิเก เพราะฉากลิเกเป็นสีสันที่ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการแสดงนั้น ให้ดูสมจริงในแต่ละฉากแต่ละตอนที่แสดงฉากลิเก นับเป็นส่วนประกอบสำคัญของการแสดงลิเก เพื่อให้ดูสมจริงตามเนื้อเรื่องที่แสดงในแต่ละตอน เช่น ในท้องพระโรง การเดินทางในป่า และการดำเนินชีวิตตามทุ่งนา ชนบท เป็นต้น ซึ่งจินตนาการสร้างสรรค์ฉากของช่างเขียน ถ่ายทอดผ่านฝีแปรงและปลายพู่กัน  ให้เป็นภาพสวยงามตระการตา  ตั้งตระหง่านหลังนักแสดง  สร้างบรรยากาศให้ผู้ชมเกิดจินตนาการคล้อยตามเนื้อเรื่องที่แสดงนั้นๆ และเกิดความเพลิดเพลินในการชม  นับว่าช่างผู้รังสรรค์ฉากเป็นผู้มีบทบาทอยู่เบื้องหลังการแสดงนั้น ช่วยเติมเต็มให้การแสดงมีความลงตัว และเกิดความสมบูรณ์แบบมากขึ้น

 

<------------->

 

 

<------------->

 

แต่ช่างน่าเสียดาย นับวันช่างเขียนฉากอาชีพมีจำนวนน้อยลง เพราะขาดการส่งเสริม ขาดการสืบสานจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งลิเกที่เคยเป็นความนิยมของชาวบ้านในอดีต กำลังถูกมองว่าเป็นมหรสพที่ตกยุคล้าสมัยในปัจจุบัน นั่นเท่ากับเป็นผลกระทบถึงฉากและช่างเขียนฉากด้วย และที่สำคัญเทคโนโลยีเครื่องจักรกลด้านการพิมพ์กำลังทำให้ความนิยมด้านงานผีมือลดน้อยลง ฉากลิเกที่ผลิตด้วยเครื่องจักรกำลังทำให้อาชีพช่างฝีมือเขียนฉากลดจำนวนลง
หากไม่รีบหาทางแก้ไข ในไม่ช้าช่างฝีมือเขียนฉากลิเกคงเหลือเพียงข้อมูลให้ได้เรียนรู้ว่า อดีตที่ผ่านมาเราเคยมีสิ่งดีๆ เหล่านี้ในท้องถิ่น และคงได้เลือนหายไปไม่เหลือสิ่งดีๆให้แก่ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้

(1799)